dnes je 5.12.2023

Input:

Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2023

15.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 10 minút

5.3 Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri zostavovaní účtovnej závierky bude mikro účtovná jednotka prioritne vychádzať z opatrenia Ministerstva financií SR z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek z individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom