dnes je 5.12.2023

Input:

Daňové výdavky s podmienkou zaplatenia - na čo si dať pozor pred koncom roka pri ich uplatnení za daňový výdavok

20.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:15

Kapitoly videa

Obsahom seminára bude upozorniť na existenciu povinnosti úpravy základu dane u daňovníka vychádzajúceho pri zisťovaní základu dane z výsledku hospodárenia vykázaného v sústave podvojného účtovníctva o položky podmienené zaplatením. Nakoľko ide o tému, ktorá je aktuálna pred koncom zdaňovacieho obdobia, bude upozornené, o ktoré položky ide, aby daňovník, ak má voľné finančné prostriedky takýmto zaplatením optimalizovať svoju daňovú povinnosť cez možnosť uplatnenia takýchto výdavkov (nákladov). Zároveň bude upozornené na tie položky, ktoré ak v minulosti boli predmetom zvýšenia základu dane a boli v tomto zdaňovacom období 2022 uhradené, môžu byť predmetom recipročného zníženia základu dane. Tieto položky budú vykladané v kontexte posledných zmien ustanovenia § 17 ods. 19 ZDP účinných od 1.1.2020 s upozornením na prechodné ustanovenia.

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.