dnes je 7.6.2023

Input:

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorému táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov, resp. ten, ktorého na to vyzve správca dane – § 32, § 41 a § 49 ZDP zákona o dani z príjmov a § 15 ZSD daňového poriadku.

Zákon o dani z príjmov tiež ustanovuje, ktoré fyzické a právnické osoby a za akých podmienok nie sú povinné podať daňové priznanie.

Ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov v zákonom ustanovenej lehote a následne zistí, že toto podané priznanie nie je úplné alebo správne, že v ňom má chybu, môže, resp. v určitých zákonom stanovených prípadoch musí túto chybu napraviť. Napraví ju podaním ďalšieho daňového