dnes je 14.7.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie

7.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

11.2 Dodatočné daňové priznanie

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je povinný tak urobiť do konca nasledujúceho mesiaca po zistení týchto skutočností (§ 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní).

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme a musí byť označené ako dodatočné. Daňovník zároveň vyznačí aj deň, keď zistil skutočnosti na jeho podanie.

Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené vyznačí v Oddiele „Rozdiely z dodatočného daňového priznania“.

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v prípade:

  • dodatočné daňové priznanie typu B je povinný podať daňovník, ak podal daňové priznanie typu A a dodatočne zistil,