dnes je 14.7.2024

Input:

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2023 - príklady z praxe

29.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:13

Kapitoly videa

Obsahom webinára je digitalizácia účtovníctva v roku 2023 v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv na možnú elektronickú archiváciu dokumentov. Zaoberá sa transformáciou účtovného záznamu z listinnej do elektronickej podoby. Zároveň rieši možnosti vedenia a archivácie elektronickej dokumentácie ako aj dobu archivácie jednotlivých druhov firemnej dokumentácie. Vymenúva kroky k digitalizácii vrátane vyťažovania dokladov, ako aj výhody a nevýhody jednotlivých riešení v rámci digitalizácie a archivácie.

Lektor

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Audítor Roman Juráš pôsobil v rôznych audítorských spoločnostiach aj s medzinárodným charakterom, pričom od roku 2012 je registrovaný ako Certifikovaný štatutárny audítor v Slovenskej komore audítorov. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti finančného auditu a poradenstva v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Okrem toho pôsobil aj ako interný audítor v jednej z najväčších spoločností energetického priemyslu na Slovensku.

V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia auditu v skupine BPS Group venujúcej sa auditu, daňovému poradenstvu a účtovníctvu a iným korporátnym službám. Vo svojej oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a školeniam v oblasti účtovníctva a audítorstva.