dnes je 14.7.2024

Input:

Informácia k najčastejším otázkam k účtovaniu dane z príjmov účtovnou jednotkou v podvojnom účtovníctve

24.7.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SRČas čítania: 5 minút

Tento informačný materiál bol vypracovaný na základe opakujúcich otázok týkajúcich sa účtovania dane z príjmov účtovnými jednotkami účtujúcimi v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Otázka č. 1
Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov vyčíslenú v daňovom priznaní?

Odpoveď

Výška splatnej dane z príjmov sa účtuje ako posledný účtovný prípad pred uzatvorením účtovných kníh zápisom: MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov

Otázka č. 2
Účtovná jednotka nezaúčtovala daň z príjmov vyčíslenú v daňovom priznaní, ako to má opraviť?

Odpoveď
Ak účtovná jednotka nezaúčtovala výšku splatnej dane z príjmov pred uzatvorením