dnes je 14.7.2024

Input:

Informácia k vedeniu a uchovávaniu účtovníctva v elektronickej podobe

7.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 8 minút

1.825 Informácia k vedeniu a uchovávaniu účtovníctva v elektronickej podobe

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k vedeniu a uchovávaniu účtovníctva v elektronickej podobe.”

S účinnosťou od 1. 1. 2022 bolo zákonom č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) zjednodušené spracovávanie účtovných záznamov do elektronickej podoby. Uvedená novela bližšie špecifikuje podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržiavať pri spracovávaní účtovných záznamov. Zákon o účtovníctve neustanovuje technické parametre, neustanovuje konkrétne požiadavky pre softvérové programy, ale stanovuje zásady, podmienky a spôsoby, ktoré musia byť v účtovníctve dodržané.

Dodržanie týchto zásad, podmienok a spôsobov má