dnes je 5.12.2023

Input:

Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

6.12.2022, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SRČas čítania: 10 minút

Národná rada Slovenskej republiky dňa 8. novembra 2022 schválila zákon č. 407/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V Čl. I sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) s účinnosťou od 31. decembra 2022 okrem bodov 8, 26 až 28, 30, 32 a § 39z v 34 bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023 a bodov 6, 16, 17, 21, 23 až 25, 29, 31, 33, § 39za v bode 34, bodu 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. júna 2023.

1. Zmeny účinné od 31. decembra 2022

Od 31. decembra 2022 nadobúdajú účinnosť zmeny, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí:

Výročná správa

Dotknuté ustanovenia ZoÚ:

§ 20 ods. 2, § 20 ods. 7, § 20 ods. 8, § 20 ods. 9, § 20