dnes je 27.5.2024

Input:

Inventúra a inventarizácia v účtovníctve v roku 2023

19.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 21 minút

2023.01.1.2 Inventúra a inventarizácia v účtovníctve v roku 2023

Ing. Jozef Pohlod

Predpokladom rýchleho a správneho vykonania účtovnej závierky je dôsledné vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov.

Z účtovných predpisov základnou právnou normou upravujúcou inventarizáciu pre účtovné jednotky bez ohľadu na spôsob vedenia účtovníctva je:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý v ustanovení §§ 6, 8, 29 a 30 ustanovuje spôsob a povinnosť vykonávania inventarizácie, pričom uvádza, čo je jej cieľom, aký má význam jej správne vykonanie a uvádza základné pravidlá jej vykonania,

  • príslušné opatrenie MF SR upravujúce postupy vedenia účtovníctva pre príslušné druhy účtovných jednotiek (podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, nadácie).

Úprava inventarizácie v zákone o účtovníctve:

  • § 6 ods. 3 zákona – povinnosť vykonať inventarizáciu sa týka všetkých účtovných