dnes je 14.7.2024

Input:

Kontrola účtovania v pomocných knihách za rok 2023

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 13 minút

4.5.3 Kontrola účtovania v pomocných knihách za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Ak si to situácia vyžaduje, má účtovná jednotka právo v účtovníctve otvoriť a používať aj iné, tzv. pomocné účtovné knihy, popri troch hlavných (peňažný denník a knihy pohľadávok a záväzkov). Najčastejšími druhmi pomocných kníh v praxi sú knihy dlhodobého majetku, knihy zásob, kniha pracovnoprávnych vzťahov či pokladničné knihy, kniha cenín alebo knihy účtov v banke.

A) Knihy dlhodobého majetku

Hlavnou náplňou kníh dlhodobého majetku vrátane knihy dlhodobého finančného majetku je evidencia dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, ktorý účtovná jednotka využíva pri svojej podnikateľskej činnosti. V knihe je potrebné zachytiť každý dlhodobý majetok bez ohľadu na to, či bol obstaraný kúpou, vlastnou