dnes je 2.4.2023

Input:

Lehoty na doručenie účtovnej závierky správcovi registru za rok 2022

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Lehoty na doručenie účtovnej závierky správcovi registru za rok 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovné jednotky sú povinné riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku uložiť v registri najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom sa v tomto prípade myslí zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná spolu s daňovým priznaním doručiť správcovi dane i účtovnú závierku, a to v lehote na podanie daňového priznania. De facto majú účtovné jednotky predkladajúce riadnu účtovnú závierku lehotu len 3 mesiace.

Účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19, § 22