dnes je 14.7.2024

Input:

Lehoty na zostavenie a podanie účtovnej závierky za rok 2023

10.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 7 minút

1.4.2 Lehoty na zostavenie a podanie účtovnej závierky za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zákon o účtovníctve v § 17 ods. 5 ZoÚ v znení neskorších predpisov ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (v prípade riadnej účtovnej závierky je to koniec účtovného obdobia, resp. vznik dôvodu, pre ktorý sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka), ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom sa myslí zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje povinnosť daňovníka zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania. I keď zákon o účtovníctve umožňuje zostaviť