dnes je 14.7.2024

Input:

Metódy zisťovania základu dane z príjmov

16.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 17 minút

1.424 Metódy zisťovania základu dane z príjmov

Ing. Dušan Preisinger

Zisťovanie základu dane z príjmov daňovníka upravujú ustanovenia § 17 ZDP „Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane z príjmov” zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”). U daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie evidenciu (v zmysle §6 ods. 10 a ods. 11 ZDP), ide o rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pri daňovníkovi účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva ide o výsledok hospodárenia. Ustanovenie §17 ods. 1 bod c) ZDP podrobne určuje povinnosti súvisiace s vykazovaním výsledku hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke (daňovník je povinný, pre účely zistenia výsledku hospodárenia, viesť účtovnú evidenciu v rozsahu, ktorý určujú ustanovenia pre sústavu podvojného účtovníctva; vrátane jej uchovávania; daňovník je tiež povinný príslušné