dnes je 22.5.2022

Input:

Možnosť odkladu splácania dane a povolenie jej postupného splácania

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.227 Možnosť odkladu splácania dane a povolenie jej postupného splácania

Ing. Dušan Preisinger

Pravidlá rozhodnutia o odklade splácania dane, prípadne jej akceptovateľného splátkového kalendára upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (často sa používa aj pojem „daňový poriadok”). Predmetný daňovník podáva žiadosť o odklad príslušnému správcovi dane. Táto žiadosť musí spĺňať presne definované podmienky (v zmysle § 13 a § 14 zákona o správe daní). Odklad platenia dane a povolenie možných splátok upravuje § 57 tohto zákona. Je potrebné uviesť, že súčasťou príslušných daňových predpisov je ustanovenie § 53d – Index daňovej spoľahlivosti. Ide o princíp, podľa ktorého daňový úrad pošle daňovému subjektu oznámenie o oprávnenosti dohodnutého osobitného daňového režimu, na ktorý má daňový subjekt oprávnenie (v lehote 30 dní od dohodnutej