dnes je 14.7.2024

Input:

Neuhradené záväzky z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

25.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 15 minút

2021.11.1.4 Neuhradené záväzky z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Neuhradené záväzky z pohľadu dane z príjmu sa venujú problematike, ako má postupovať dlžník, ak neuhradí faktúru (záväzok) osobe, resp. spoločnosti, s ktorou obchoduje. Podľa § 17 ods. 27 ZDP zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. daňovník upraví základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo o výšku záväzku, prípadne neuhradenej časti záväzku, prislúchajúceho k výdavku (resp. nákladu), ktorý je podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane predstavovalo v úhrne zákonom stanovené percento menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula určitá, zákonom stanovená doba.

Konkrétne