dnes je 22.5.2022

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:29

Kapitoly videa

Vo videu lektor priblíži novelu zákona o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1.10.2018. Ide o zmeny súvisiace s legislatívnou úpravou účtovania a oceňovania virtuálnych mien v účtovníctve. Zákon o účtovníctve nadviazal na metodické usmernenie MF SR k uvedenej problematike a zadefinoval postup oceňovania virtuálnych mien. V tejto súvislosti boli doplnené aj postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a sústave jednoduchého účtovníctva.                               

Obsah:

  1. Postup účtovania a oceňovania virtuálnych mien definovaný metodickým usmernením MF SR do 30.9.2018
  2. Spôsob oceňovania virtuálnych mien definovaný zákonom o účtovníctve od 1.10.2018
  3. Postupy účtovania virtuálnych mien v sústave podvojného účtovníctva od 1.10.2018
  4. Postupy účtovania virtuálnych mien v sústave jednoduchého účtovníctva od 1.10.2018

Lektor

Ing. Ailina Hanková účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Ing. Ailina Hanková účtovná a ekonomická kancelária Logro, s.r.o.

Je absolventkou obchodnej akadémie a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci profesionálnej kariéry sa od roku 2000 venuje oblasti miezd, personalistiky, účtovníctva a daní. Od roku 2018 je členom Slovenskej komory daňových poradcov a špecializuje sa na poskytovanie daňového poradenstva pre mikro a malé účtovné jednotky a pre živnostníkov. V oblasti daní sa venuje najmä dani z príjmov fyzických a právnických osôb, ako aj dani z pridanej hodnoty, miestnym daniam a dani z motorových vozidiel. Poradenstvo poskytuje v celej škále ekonomických procesov účtovnej jednotky. Od roku 2011 vykonáva súkromnú účtovnú, ekonomickú a daňovú prax v rámci svojej spoločnosti LOGRO s.r.o. Vo svojej odbornej praxi sa venuje tiež publikačnej a prednáškovej činnosti.