dnes je 14.7.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. 6. 2024

27.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 24 minút

2024.05.1.1 Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. 6. 2024

Ing. Ivana Glazelová

Uvedenou novelou sa preberá smernica EÚ a Rady číslo 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov; novela zasahuje aj do iných zákonov, najmä do zákona o audite. Jedným z cieľov je harmonizovať obsah a porovnateľnosť informácií vo výročnej správe. Novelou sa tiež preberá smernica EÚ a Rady číslo 2023/2775 o veľkostných kritériách pre mikropodniky s cieľom zníženia administratívnej záťaže týchto podnikov a zvýšenie veľkostných podmienok z dôvodu inflácie.

Uvádzame hlavné zmeny:

Veľkostné podmienky – úpravy v § 2 zákona o účtovníctve

Mikro účtovná jednotka je taká, ktorá za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto troch veľkostných podmienok:

• celková suma majetku nepresiahla 450 000 eur (doposiaľ 350 000 eur),

• čistý obrat nepresiahol