dnes je 25.9.2022

Input:

Odpisy - významný faktor v účtovníctve firmy

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.131 Odpisy – významný faktor v účtovníctve firmy

Ing. Dušan Preisinger

Jednou z významných účtovných položiek, ktoré ovplyvňujú základ dane z príjmu (ZDP) a tým aj jeho optimalizáciu sú odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku (HaNIM). Ich špecifické postavenie v účtovníctve firmy je v tom, že sú účtovne akceptovateľným nákladom, ale nie sú výdavkom. Ak je HaNIM zhodnotený v tržbách (ide o rast ukazovateľa „tržby/odpisy) zvyšuje sa reálna hodnota cash flow firmy. Odpisy sú disponibilným peňažným zdrojom dosiahnutým tržbami. Špecifická pozícia odpisov je, z hľadiska reálnej analýzy účtovných výkazov v tom, že odpisy znižujú hodnotu fixných aktív bez ohľadu na ich reálne zhodnotenie. To znamená, že tento pokles ovplyvňuje aj bilančnú hodnotu celkových aktív.

Pre firmu je, z hľadiska efektívnosti fixných aktív, dôležitý vývoj ukazovateľa „fixné aktíva/obežné aktíva”. Fixné