dnes je 27.5.2024

Input:

Opatrenie MF SR z 8. februára 2023 č. MF/004504/2023-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov

24.2.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SRČas čítania: 1 minúta

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011053/2006-72 z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznámenie č. 690/2006 Z. z.) a opatrenia zo