dnes je 28.10.2021

Input:

Overiť účtovnú závierku audítorom za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Overiť účtovnú závierku audítorom za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Podľa § 19 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí mať účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom každá účtovná jednotka:

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie, alebo družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z nasledovných podmienok:

  • celková suma majetku presiahla hodnotu 3 000 000 eur, pričom sumou majetku je suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky v zmysle § 26 ods. 3, to znamená, že ide o hodnotu majetku „brutto“ bez zohľadnenia odpisov a opravných položiek,

  • čistý obrat nepresiahol hodnotu 6 000 000 eur,

  • priemerný počet zamestnancov

Najnovšie články
viac článkov