dnes je 14.7.2024

Input:

Pravidlá ocenenia majetku a záväzkov pri uzavretí účtovných kníh

29.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

1.813 Pravidlá ocenenia majetku a záväzkov pri uzavretí účtovných kníh

Ing. Dušan Preisinger

Väčšina účtovných jednotiek uplatňuje koniec kalendárneho roka ako totožný s účtovným obdobím. Ide o deň, ku ktorému, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon”), účtovná jednotka povinne uzatvára účtovné knihy (účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia na základe § 16 ods.4 písm. b)  zákona; účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, na základe § 16 ods.6 písm. a) zákona). Ide tiež o deň, ku ktorému je potrebné oceniť majetok a záväzky na základe § 24 ods.1 písm. b) zákona (povinnosť oceniť majetok a záväzky ku dňu, kedy účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku). Postupy a spôsoby oceňovania podrobne upravujú stanovenia § 24 až § 27 zákona (piata