dnes je 5.12.2023

Input:

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2023

10.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 25 minút

1.2 Právna úprava účtovnej závierky za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Podľa § 35 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje nielen rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ale aj rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky a od 1. 1. 2012 (s účinnosťou od 1. 1. 2014) to upravuje aj register účtovných závierok.

V zmysle § 7 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov je „účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii