dnes je 28.10.2021

Input:

Spôsoby vkladania účtovnej závierky do registra za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Spôsoby vkladania účtovnej závierky do registra za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Dokumenty sa do registra vkladajú buď v elektronickej alebo listinnej podobe. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú všetky dokumenty definované v § 23 ods. 2 písm. c) až j) ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku. Výnimku tvoria len riadne individuálne, resp. mimoriadne individuálne účtovné závierky.

Avšak niektoré skupiny subjektov majú zákonnú povinnosť uložiť všetky dokumenty definované v § 23 cit. zákona, a to aj vrátane spomínaných výnimiek (riadnej individuálnej alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky), výlučne len v elektronickej forme. Tieto subjekty sú definované v § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve v znení

Najnovšie články
viac článkov