dnes je 28.9.2023

Input:

Účtovanie inventarizačných rozdielov v jednoduchom účtovníctve za rok 2022

30.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 4 minúty

4.6.3 Účtovanie inventarizačných rozdielov v jednoduchom účtovníctve za rok 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovná jednotka je povinná uviesť účtovnú evidenciu majetku a záväzkov do súladu so skutočným stavom zaznamenaným v inventúrnom súpise, a to v rámci toho účtovného obdobia, v ktorom inventarizačný rozdiel vznikol. V závislosti od toho, či eviduje manko/schodok alebo prebytok, vykoná účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva nasledujúce účtovné operácie:

a) prebytok dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku odpisovaného sa zaúčtuje do knihy dlhodobého majetku ako novozistený majetok, pričom ho účtovná jednotka ocení reprodukčnou obstarávacou cenou a súčasne k nemu navýši i oprávky z dôvodu, že takýto majetok sa v účtovníctve