dnes je 14.7.2024

Input:

Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2021

29.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 37 minút

2021.04.1.1 Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 4 ods. 7 ZoÚ zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene; táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, rezervách a technických rezervách, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.

Účtovanie kurzových rozdielov vychádza z oceňovania majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na menu euro, ktoré je upravené v § 24 ZoÚ.

Pohľadávky a záväzky v cudzej mene

Pri obchodovaní najmä s krajinami mimo EÚ (tzv. tretie krajiny) môžu byť faktúry vystavené aj v inej mene, ako je mena euro,