dnes je 14.7.2024

Input:

Účtovanie minimálnej dane od 1. 1. 2024

19.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 10 minút

2024.06.1.3 Účtovanie minimálnej dane od 1. 1. 2024

Ing. Jozef Pohlod

S účinnosťou od 1. 1. 2024 došlo k znovuzavedeniu minimálnej dane pre právnické osoby, čo vyplýva z ustanovenia § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. ktorá sa v praxi označuje ako „daňová licencia”. Ide o platenie obdobnej dane, aká sa už platila v období rokov 2014 – 2017, ktorá bola v roku 2018 zrušená. Povinnosť platiť minimálnu daň budú mať právnické osoby bez ohľadu na to, aký výsledok hospodárenia dosiahnu. Táto povinnosť platenia dane sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré:

  • dosiahli daňovú stratu,

  • nevykázali žiadnu daňovú povinnosť (nulová daňová povinnosť),

  • ktorých daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní znížená o daňové úľavy a daň zaplatená v zahraničí je nižšia ako je výška minimálnej dane.

Výška minimálnej dane, ktorú bude musieť platiť právnická osoba, sa bude odvíjať