dnes je 14.7.2024

Input:

Účtovanie prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo - 2. časť

17.7.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

1.515 Účtovanie prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo – 2. časť

Ing. Zuzana Chochulová

Ako postupovať pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo? Všetko na túto tému nájdete v článku.

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

Pri prechode z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva sa postupuje podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92 (ďalej len „Opatrenie”), ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.

Postup prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

Stav dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v obstarávacích cenách sa uvedie ako začiatočný stav príslušných účtov účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný