dnes je 20.6.2024

Input:

Účtovanie rezerv a opravných položiek v účtovnej jednotke v roku 2023

22.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 15 minút

2023.02.1.1 Účtovanie rezerv a opravných položiek v účtovnej jednotke v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová

Účtovanie opravných položiek

V §18 postupov účtovania pre podnikateľov je uvedené, že opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Opravná položka sa tvorí vždy ku konkrétnemu druhu majetku alebo rovnorodej skupine majetku.

Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek