dnes je 14.7.2024

Input:

Účtovné aspekty pri zrušení spoločnosti v roku 2024

17.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 14 minút

2024.06.1.2 Účtovné aspekty pri zrušení spoločnosti v roku 2024

Ing. Alena Zábojová

NR SR schválila v júli 2023 nový zákon, ktorým sa zavádza nová právna úprava premien obchodných spoločností a družstiev. S účinnosťou od 1. 8. 2023 vstúpila do platnosti prvá časť tohto zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev”). S účinnosťou ku dňu 1. 3. 2024 nadobudla platnosť právna úprava vnútroštátnych a cezhraničných premien obchodných spoločností a družstiev a zmien ich právnej formy. Zákon zavádza komplexnú úpravu premien obchodných spoločností, čím došlo k definitívnemu vyňatiu právnej úpravy premien obchodných spoločností a družstiev zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Základná charakteristika pojmov: