dnes je 28.10.2021

Input:

Úvod do problematiky účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Úvod do problematiky účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zákon o účtovníctve s platnosťou od 1. 1. 2014 zaviedol novú kategóriu účtovných jednotiek, tzv. mikro účtovné jednotky, ktoré dostali možnosť zostavovať zjednodušenú účtovnú závierku. V zmysle § 2 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa za mikro účtovnú jednotku považuje tá obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba – podnikateľ alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba, účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, a pozemkové spoločenstvo, ak:

  • spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,

  • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,

  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Najnovšie články
viac článkov