dnes je 28.10.2021

Input:

Úvod do problematiky účtovnej závierky za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Úvod do problematiky účtovnej závierky za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Každá účtovná jednotka, ktorá zachytáva svoju hospodársku činnosť prostredníctvom účtovníctva, je povinná sa riadiť zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý jej, okrem iného, ukladá aj povinnosť zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka zostavuje buď individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku. Táto povinnosť podnikateľom vyplýva z ustanovení § 6 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí: účtovná jednotka je povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku podľa § 17, § 17a a § 18, pričom zostavuje riadnu, mimoriadnu a/alebo priebežnú účtovnú závierku. Zákon však ďalej hovorí, že v prípadoch podľa § 22 a § 22a zostavuje účtovná jednotka účtovnú

Najnovšie články
viac článkov