dnes je 5.12.2023

Input:

Uzatvorenie účtovných kníh a vyčíslenie konečných zostatkov a stavov za rok 2023

10.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

1.5.2 Uzatvorenie účtovných kníh a vyčíslenie konečných zostatkov a stavov za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku má účtovná jednotka vždy, keď uzatvorí účtovné knihy v zmysle § 16 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobu, má povinnosť uzatvoriť účtovné knihy, a teda zostaviť účtovnú závierku najmä v týchto prípadoch:

a) ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis

b) k poslednému dňu účtovného obdobia,

c) ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, ak dochádza k zrušeniu účtovnej jednotky bez likvidácie, zlúčením, splynutím alebo rozdelením,

d) ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu účtovnej jednotky do likvidácie, resp. ku dňu skončenia likvidácie,

e) ku dňu