dnes je 14.7.2024

Input:

Uzatvorenie účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2023

20.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 5 minút

7.6 Uzatvorenie účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Uzatváranie účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva je súbor činností spojených so zistením zostatkov, stavov a súhrnov v účtových knihách. Pri uzatváraní účtovných kníh nadväzujúc na inštitút § 8 ods. 4 postupov účtovania v JÚ opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007/-74 v znení neskorších predpisov sa:

a) v peňažnom denníku:

1. účtujú uzávierkové účtovné operácie,

2. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6,

3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,

a) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách