dnes je 14.7.2024

Input:

Uzávierkové účtovné operácie v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2023

20.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 17 minút

7.7 Uzávierkové účtovné operácie v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

1. Uzávierkové účtovné operácie – zvýšenie príjmov

2. Účtovné uzávierkové operácie – zníženie príjmov

3. Účtovné uzávierkové operácie – zvýšenie výdavkov

4. Účtovné uzávierkové operácie – zníženie výdavkov

Postupy účtovania v JÚ pri uzatváraní peňažného denníka ako prvú povinnosť uvádzajú zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku. Postupy účtovania v JÚ neuvádzajú, o ktoré príjmy ide. Účtovná jednotka musí analyzovať príjmy, ktoré súvisia s jej činnosťou a ktoré v zmysle zákona o dani z príjmov daňovník zahŕňa do základu dane.

Príjmy, ktoré majú dosah na zvýšenie príjmov pri uzatváraní peňažného denníka:

Prijatá dotácia (§ 17 ods. 3 písm. h) ZDP