dnes je 7.2.2023

Input:

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2022

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2.1 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Aj napriek tomu, že účtovné jednotky sú povinné zostaviť jeden dokument s názvom Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a tento predložiť miestne príslušnému správcovi dane, je potrebné s kategóriami Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch naďalej pracovať. Je to z toho dôvodu, že novelou príslušného opatrenia došlo iba k ich zlúčeniu do jedného dokumentu s jedným krycím listom, a nie k zmene ich podstaty či spôsobu vypĺňania. Z tohto dôvodu budeme s nimi pracovať aj v ďalšom texte ako so samostatnými kategóriami.

Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali, podľa