dnes je 15.6.2024

Input:

Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

27.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 17 minút

2021.05.1.2 Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

V súlade s ust. § 15 písm. a) ZDP druhým bodom sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 €, je 15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zníženého o daňovú stratu. Zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP pre účely uplatnenia tejto zníženej sadzby dane uvedie daňovník v riadku 95 daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (MF/015567/2020-721) platného za zdaňovacie obdobie roka 2020, ďalej len „DP typu B”.

Znížená sadzba dane fyzickej osoby vo výške 15 %