dnes je 14.7.2024

Input:

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

24.7.2023, Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 13 minút

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je 31. marec 2024. Nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov je najbližší pracovný deň, t. j. 2. apríl 2024.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura.

Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie 2023 je:

1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, t. j. zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia