dnes je 20.6.2024

Input:

Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2023

28.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 3 minúty

2.4 Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri účtovaní časového rozlíšenia sa účtovná jednotka riadi ustanovením § 5 postupov účtovania v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Potreba účtovať o časovom rozlíšení je spojená s princípom aktuálnosti, ktorý bol do účtovníctva zakomponovaný ako požiadavka pri vstupe do Európskej únie. Tento princíp umožňuje zabezpečiť nezávislosť jednotlivých účtovných období.

Od 1. 1. 2015 sa zjednodušilo