dnes je 7.6.2023

Input:

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020

12.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP PO“) za rok 2020 sa ustanovuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – MF/015675/2020-721.

I. časť – Údaje o daňovníkovi sa oproti minulému roku nemení.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2018 sa ruší daňová licencia (§ 46b, § 52zk). Pri údajoch o daňovníkovi v I. časti už nie je možnosť vyznačenia, či ide o daňovníka, ktorý neplatí daňovú licenciu podľa § 46b ods. 7 zákona.

U daňovníka na účely určenia výšky daňovej licencie na účely zápočtu daňovej licencie podľa § 46b a § 52zk zákona sa vyznačí, či:

  • k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je