dnes je 28.10.2021

Input:

Zostaviť výročnú správu za rok 2021

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Zostaviť výročnú správu za rok 2021

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 20 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (s výnimkou účtovných jednotiek uvedených v § 17a ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi) zároveň povinnosť vytvoriť aj výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť tiež overený audítorom. Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený do jedného roka odo dňa skončenia účtovného obdobia.

Výročná správa v zmysle zákona o účtovníctve obsahuje kompletnú účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje a správu

Najnovšie články
viac článkov