dnes je 14.7.2024

Input:

Zostavovanie Správy s informáciami o dani z príjmov

30.6.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.500 Zostavovanie Správy s informáciami o dani z príjmov

Ing. Dušan Preisinger

Jednou z povinností účtovnej jednotky je zostavovanie Správy s informáciami o dani z príjmov (ďalej len „DzP”). Ide o zákon č. 407/2022 Z. z. (ďalej len „zákon”), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súčasne sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Tento zákon nadobudol účinnosť 31. 12. 2022 (v niektorých bodoch od 1.1.2023 a v niektorých k 22.6.2023). Medzi zmeny, platné od 22. 6. 2023 patrí aj zostavenie spomínaného nového výkazu Správa s informáciami o DzP. Cieľom povinnosti účtovnej jednotky zostavovať tento výkaz je zvýšenie transparentnosti najmä vo vzťahu k nadnárodným spoločnostiam, ktoré prekročili stanovenú veľkosť a tiež zvýšenie kontroly nad ich aktivitami. Ustanovenie § 21a ods. 1 zákona určuje daňové subjekty, ktoré sú