PRÁVNE PREDPISY
Právne predpisy pre portál nájdete tu.

 

 

Daňový kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.2.2020
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0,83 GBP (+0,01)
1 EUR4,26 PLN (+0,02)
1 EUR24,79 CZK (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

 

Metodické usmernenia

Účtovná závierka

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky

Informácia ku vzorom účtovnej závierky pre podnikateľov

Informácia k postupu daňovníka pri oprave účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Informácia k zostaveniu poznámok, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov

Informácia k všeobecnému podaniu k účtovnej závierke – fyzické osoby, podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (správa audítora a výročná správa)

Usmernenie k doručovaniu účtovných závierok pre účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejnej správy

Informácia k výmazu dokumentov zverejnených v registri účtovných závierok

Informácia k postupu účtovnej jednotky pri zmene zatriedenia z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku

Usmernenie k vedeniu účtovníctva pozemkovým spoločenstvom

Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia

Informácia k účtovaniu poplatku za rozvoj

Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Metodické usmernenie k vykazovaniu stavu zásob vo výkaze o majetku a záväzkoch

Informácia k triedeniu účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií

Usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujú likvidáciou

Daňové priznanie

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k dokumentačnej povinnosti daňovníkov o metóde ocenenia používanej pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty podľa § 17 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzickej osoby z predaja pozemkov a prijatých náhrad za vyvlastnenie pozemkov

Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie k zahrnovaniu kurzových rozdielov do základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: