dnes je 2.4.2023

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2020Záznam

27.1.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:58

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o DPH od 1.1.2020Záznam

20.1.2020, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:20

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018Záznam

10.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:29

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Záznam

23.12.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Záznam

13.10.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:56

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o finančnej kontrole a auditeZáznamGarancia

20.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:32

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2020Archív

19.11.2019, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Záznam

1.7.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:43

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a od 1.9.2022ZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o DPH od 1. januára 2020Archív

4.12.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novely zákona o dani z príjmov účinné v roku 2019Záznam

8.1.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:27:05

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctveGarancia

15.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novely zákona o dani z príjmov týkajúce sa FO od 1.1.2019 a od 1.4.2019Záznam

28.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:35

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1.1.2020Archív

28.10.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje výdavky na stravovanie od 1.1.2022Archív

28.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o športe a zmeny pre SZČO od 1. februára 2020Archív

11.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o dotáciách, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.8.2021 a od 1.1.2022Archív

26.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Archivácia účtovnej dokumentácie podľa poslednej novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022Záznam

27.12.2021, Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:25

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona proti byrokracii, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.9.2021 a od 1.1.2022Archív

26.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovGarancia

6.12.2022, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Praktické príklady k novele zákona o dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020Archív

27.11.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Informácia k novele zákona č. 198/2020 Z. z., ktorou sa mení zákon o účtovníctve od 1.1.2021 a od 1.1.2022Archív

8.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. januára 2022Archív

21.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

14.10.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:04

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020 a od 1.1.2021Záznam

19.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:50

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania podnikateľov 2021Záznam

19.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:40

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021Záznam

22.12.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:52

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Informácia k zákonu č. 339/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z motorových vozidiel od 1.12.2020Archív

23.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2020 a 2021Záznam

19.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:36

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

CFC pravidlá pre fyzické osoby od 1.1.2021Záznam

11.1.2021, JUDr. Ing. Peter Varga, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:50

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:49

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Uzávierkové činnosti za rok 2022Garancia

30.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Bc. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Lehoty na zostavenie a podanie účtovnej závierky za rok 2022Garancia

30.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024Garancia

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb od 1.1.2020Archív

2.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021Archív

14.12.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020Archív

12.8.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v Registri účtovných závierok od 1.1.2022Archív

29.11.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2022Garancia

30.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novinky v oblasti DPH v roku 2020 a 2021Záznam

13.11.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Nové mimoriadne opatrenie - finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikovArchív

25.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Výročná správa neziskových účtovných jednotiek od 1.1.2022Archív

29.9.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Nájomné počas COVID -19 (nárok na zľavu a pomoc štátu)Záznam

24.6.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:06

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmiernenie podmienok nároku na daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2020

16.2.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov za rok 2022Garancia

6.12.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Kontrola zaúčtovania odpisov za rok 2022Garancia

30.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium
Účtovná závierka Premium