dnes je 14.7.2024

Input:

595/2003 Z.z., Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.4.2025

595/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z príjmov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
76/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení § 17, § 20, § 50, § 52b, dopĺňa nový § 52c
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 9
530/2007 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 13
561/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 30a
621/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení dopĺňa 53 novelizačných bodov
621/2007 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 18
621/2007 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 21
653/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 5, § 38. § 39
168/2008 Z.z.
1. 6. 2008
dopĺňa § 50
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 20
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 21
563/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
567/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 19
60/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
185/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 30b
504/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
504/2009 Z.z.
1. 1. 2011
mení § 50 ods. 1
563/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení 3 novelizačné body
374/2010 Z.z.
30. 9. 2010
dopĺňa § 17
548/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 99 novelizačných bodov
129/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 30, § 30a a § 52j
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení 6 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 8, § 7, § 21
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 9, § 50, § 52n
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 49
548/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa § 2, § 22 a § 26
188/2012 Z.z.
29. 6. 2012
pozastavuje § 51b
189/2012 Z.z.
30. 6. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
288/2012 Z.z.
30. 9. 2012
dopĺňa § 52s
395/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
70/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
318/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 95 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 9. 2014
mení § 18
463/2013 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
180/2014 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 5
183/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 9
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 95 novelizačných bodov
364/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 43 a poznámku pod čiarou
371/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
25/2015 Z.z.
15. 3. 2015
dopĺňa § 52ze a poznámky pod čiarou
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
62/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 8, § 43 a poznámku pod čiarou
140/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 52zf
140/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11
176/2015 Z.z.
1. 9. 2015
dopĺňa § 5
253/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení § 52zc
253/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 92 novelizačných bodov
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 21
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa § 9 a poznámky pod čiarou
361/2015 Z.z.
18. 3. 2016
dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa § 19 a § 41
341/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
341/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
335/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
341/2016 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
344/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 130 novelizačných bodov
344/2017 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 2, § 17h a § 52zo
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 30d a poznámky pod čiarou
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 19 a poznámky pod čiarou
213/2018 Z.z.
1. 10. 2018
dopĺňa 8 novelizačných bodov
213/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
385/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 17, § 52zv a poznámku pod čiarou
4/2019 Z.z.
1. 2. 2019
dopĺňa § 29 a poznámku pod čiarou
10/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení § 33 a dopĺňa § 52zw
54/2019 Z.z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa § 5, § 9, § 52zx a poznámku pod čiarou
88/2019 Z.z.
9. 4. 2019
mení § 17 a dopĺňa § 52zy
155/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 9, § 19 a poznámku pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 32, § 37, § 50 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 37
223/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 5
228/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 9 a poznámky pod čiarou
233/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 19 a poznámku pod čiarou
301/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 30 a § 52
301/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 133 novelizačných bodov
301/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
301/2019 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa § 5
315/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
316/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 11 a § 52zz
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
462/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
393/2019 Z.z.
1. 4. 2020
mení § 9 a poznámku pod čiarou
46/2020 Z.z.
1. 4. 2020
mení § 11
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení § 19
296/2020 Z.z.
31. 10. 2020
mení § 11
416/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
416/2020 Z.z.
1. 7. 2021
dopĺňa § 52zzj
416/2020 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
420/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 52zzl
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení § 5
215/2021 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
257/2021 Z.z.
1. 8. 2021
dopĺňa § 52zzj
257/2021 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa § 33
310/2021 Z.z.
1. 9. 2021
mení § 50
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
408/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
416/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
129/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
222/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
232/2022 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
232/2022 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
257/2022 Z.z.
1. 9. 2022
dopĺňa § 9
433/2022 Z.z.
8. 12. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
496/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
496/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
519/2022 Z.z.
31. 12. 2022
dopĺňa § 19
59/2023 Z.z.
27. 2. 2023
dopĺňa § 19
60/2023 Z.z.
15. 3. 2023
dopĺňa § 19
65/2023 Z.z.
1. 5. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
123/2023 Z.z.
1. 5. 2023
dopĺňa § 52zzs
128/2023 Z.z.
18. 4. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
128/2023 Z.z.
1. 5. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení poznámku pod čiarkou
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
mení a dopĺňa 5 novelizačnýchh bodov
278/2023 Z.z.
1. 8.2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
281/2023 Z.z.
1. 8.2023
mení sa poznámka pod čiarou k odkazu 105a
309/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
508/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
530/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
46/2024 Z.z.
1. 4. 2024
dopĺňa § 52zzza
87/2024 Z.z.
1. 7. 2024
dopĺňa § 11
80aaa § 23 a 106c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „daň”),
b) spôsob platenia a vyberania dane.
(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo dohoda, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej len „medzinárodná zmluva”), má prednosť pred týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,
b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12,
c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,
d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,1a) bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom
1a. fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,
1b. fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo1b) alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,
e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode alebo fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,
2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia,
3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode alebo právnická osoba uvedená v písmene d) druhom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,
f) predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,
g) predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16),
h) zdaniteľným príjmom príjem,