dnes je 22.5.2022

Input:

Daň z motorových vozidiel za rok 2021

14.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.226 Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Ing. Jozef Pohlod

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Z predmetného zákona vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 v lehote do 31. januára 2022 v prípade, ak daňovník použil v roku 2021 vozidlo na podnikateľské účely. Daňovníkom môže byť fyzická ako aj právnická osoba. Motorové vozidlo, ktoré je predmetom dane, musí spĺňať tieto zákonom stanovené podmienky:

 • vozidlo patrí do kategórie definovanej v zákone:

  • L1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky,

  • M1 – osobný automobil,

  • M2 a M3 – autobusy,

  • N1 až N3 – nákladné vozidlá,

  • O1 až O4 – prípojné vozidlá,

 • evidenčné číslo vozidla bolo pridelené v Slovenskej republike,

 • vozidlo bolo aspoň jeden deň v roku použité na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

Z takto definovaných