dnes je 20.6.2024

Input:

Kontrola zaúčtovania odpisov za rok 2023

28.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

2.5 Kontrola zaúčtovania odpisov za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Odpisy sú účtovnou kategóriou, ktorá umožňuje vyjadriť trvalé opotrebenie majetku z dôvodu jeho užívania. Ich problematiku upravuje ustanovenie § 28 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka podľa tohto ustanovenia odpisuje hmotný majetok okrem zásob, pozemkov a predmetov z drahých kovov a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a metódami.

Účtovná jednotka si odpisovú politiku určuje vo svojom odpisovom pláne, ktorý si individuálne zvolí. Odpisuje sa vždy len do hodnoty obstarávacej ceny aktíva.

V zmysle § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účtovná jednotka hmotný majetok (účty patriace do účtovej skupiny 02 –