dnes je 27.5.2024

Input:

Nové povinnosti pre spoločnosti v oblasti ESG

7.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 9 minút

1.417 Nové povinnosti pre spoločnosti v oblasti ESG

Mgr. Adam Korkoš

Dňa 10. novembra 2022 Európsky parlament schválil smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov CSRD,1 ktorá nahrádza súčasnú smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií NFRD.2CSRD zavádza nové povinnosti v nefinančnom vykazovaní pre širší okruh spoločností. Nová smernica CSRD nadobudla účinnosť 5. januára 2023 a má sa dotknúť približne 50 000 spoločností naprieč celou Európskou úniou.

Členské štáty majú povinnosť transponovať smernicu do svojich právnych poriadkov do 6. júla 2024. Zároveň majú povinnosť, postupne prijímať opatrenia na zabezpečenie splnenia všetkých povinností, vyplývajúcich z CSRD pre jednotlivé spoločnosti.

Na aké spoločnosti sa bude smernica vzťahovať?

  • Od 1. januára 2024 na veľké spoločnosti, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu (s viac ako 500