dnes je 20.6.2024

Input:

Opravy chýb v účtovníctve a ich vplyv na základ dane z príjmov

20.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.312 Opravy chýb v účtovníctve a ich vplyv na základ dane z príjmov

Ing. Dušan Preisinger

Náklady a výnosy učtovná jednotka účtuje, v zmysle §3 ods.1 zákona č. 431/2003 Z. z. o účtovníctve, v rámci účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. V účtovnej praxi sa však stáva, že došlo k chybe. V prípade, ak sa zistí, že v predchádzajúcich obdobiach k tejto chybe došlo (napr. neboli zaúčtované niektoré náklady, alebo výnosy, prípadne boli zaúčtované v nesprávnej hodnote), je účtovná jednotka ihneď po zistení tejto chyby povinná zaúčtovať opravu. Je zrejmé, že toto zaúčtovanie sa premietne do základu dane z príjmov.

V zmysle §34 ods. 2 zákona o účtovníctve, je potrebné túto opravu realizovať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá túto opravu vykonala, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou a po