dnes je 20.6.2024

Input:

Postupy pri otvorení a uzavretí účtovných kníh - právnické osoby

6.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

1.792 Postupy pri otvorení a uzavretí účtovných kníh – právnické osoby

Ing. Dušan Preisinger

Účtovná jednotka (právnická osoba) je povinná viesť účtovníctvo za jednotlivé účtovné obdobia od dňa svojho vzniku do dňa svojho zániku (§ 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ďalej len „zákon”). Príslušné ustanovenia zákona definujú jednotlivé účtovné obdobia. Za riadne účtovné obdobie (bežné) sa považuje kalendárny rok (§ 3 ods. 3 zákona ), hospodársky rok (§ 3 ods. 4 zákona → ide o účtovné obdobie nepretržite po sebe nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie zhodné s kalendárnym rokom) a účtovné obdobie, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, ktoré vyplýva zo zmeny účtovného obdobia hospodárskeho roka na kalendárny a naopak (§ 3 ods. 5 zákona → zmenu účtovného obdobia môže účtovná jednotka uplatniť len k prvému dňu