dnes je 20.6.2024

Input:

Postupy uplatňované pri určovaní účtovnej hodnoty majetku firmy

4.8.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 16 minút

1.533 Postupy uplatňované pri určovaní účtovnej hodnoty majetku firmy

Ing. Dušan Preisinger

Významnou súčasťou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon”) sú ustanovenia, ktoré upravujú postupy, na základe ktorých sa určuje hodnota hmotného a nehmotného majetku podnikateľského subjektu. Tieto postupy sú definované v § 25 zákona. V ods.1 je charakterizovaná jeho vstupná cena. Ide o obstarávaciu cenu, ktorá je definovaná v § 25 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Za obstarávaciu cenu sa považuje majetok, ktorý si podnikateľský subjekt obstaral, ktorej súčasťou sú aj náklady súvisiace s jeho obstaraním. Pre daňovníka je dôležité pri účtovaní vstupnej a zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku zaúčtovať hodnotu vlastných nákladov.

Za daňovo akceptovateľné vlastné náklady vynaložené pri vyprodukovaní zásob vlastnou